warsztaty

Laboratorium Pracy Twórczej

art and silence

Data:           Lipiec – Sierpień 2015
Czas:           10 dni
Miejsce:     Bieszczady

Zapraszamy Cię do udziału w pracy artystycznej, która oferuje Ci szansę na rozwój siebie i sposobu postrzegania sztuki poza rutyną zawodową pracy teatralnej.

Metody:

Techniką pracy jest metodologia Etiudy, która jest oparta na twórczej wolności artysty połączonej z rygorystyczną wiedzą zasad gramatyki teatralnej. Szkolenie to jest idealne nawet dla najbardziej doświadczonego aktora, ponieważ wyklucza „cliche”, rutynę, naśladowanie prawdy. Metoda opiera się o wybór tekstu, który musi być wcześniej określony. Bazą poprzednich prac warsztatowych były teksty Czechowa i Pirandello.

Osoby prowadzące:

 Barnaba Bonati, reżyser, obecnie doktorant PWSFTviT. Pomysłodawca projektu Pracownia na podstawie tekstu: „Sześć Postaci Scenicznych w Poszukiwaniu Autora” Luigi Pirandello.

Ilaria Salonna, uczennica Anatolija Wasiljewa w Polsce i we Włoszech. Prowadząca warsztaty.

Grupa docelowa:

Celem laboratorium jest zebrać grupę artystów w celu podjęcia współpracy nad wspólnym projektem artystycznym Pracownia na podstawie tekstu: „Sześć postaci Scenicznych w poszukiwaniu autora” Luigi Pirandello.

Warsztaty są otwarte dla 10 aktywnych uczestników oraz 5 obserwatorów, którzy będą obecni przy realizacji wspólnej pracy.

Koszty:

Opłaty obejmują koszty uczestnictwa, zakwaterowania i wyżywienia.

 • Uczestnicy: 1000 PLN
 • Obserwatorzy: 800 PLN

Warunki uczestnictwa:

Wymagania dla uczestników:

 • Doświadczenie – co najmniej 3 lata edukacji teatralnej lub pracy zawodowej – aktorzy oraz studenci reżyserii)
 • Umiejętność koncentracji w dłuższej perspektywie
 • Samodyscyplina

Wymagania dla obserwatorów:

 • Poważne zainteresowanie teatrem jako pedagog, teatrolog, dramaturg, reżyser.
 • Aktorzy mogą również być obserwatorami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:

inblanco@inblan.co

Nietoperz w teatrze – warsztaty metodą etiudy

w akcji

Data:           25 – 26 Kwietnia 2015
Czas:           09:00 – 18:00
Miejsce:     PWSFTviT w Łodzi, ul. Targowa 61 / 63

Program zajęć:

Dzień pierwszy

 • Spotkanie i prezentacja
 • Trening przygotowujący
 • Prezentacja sceniczna każdego uczestnika (dowolnie: monolog, piosenka, taniec)

Dzień drugi

 • Trening przygotowujący
 • Praca z tekstem „Nietoperz” Pirandello
 • Prezentacja etiud uczestników

Osoby prowadzące:

Barnaba Bonati, reżyser, obecnie doktorant PWSFTviT. Pomysłodawca projektu Pracownia na podstawie tekstu: „Nietoperz” Luigi Pirandello, którego efektem będzie realizacja spektaklu i filmu dokumentalnego.

Ilaria Salonna, uczennica Anatolija Wasiljewa w Polsce i we Włoszech. Prowadząca warsztaty.

Dwudniowe warsztaty Etiudy są bezpłatne!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach zapraszamy do wysłania wiadomości potwierdzającej chęć uczestnictwa, na poniższy adres (przed 20 kwietnia 2015):  inblanco@inblan.co