zespół

Ewa Grözinger

Z natury Człowiek Natury, chociaż z wykształcenia kulturoznawca. Pomysłodawca i realizator wielu projektów skierowanych na edukację dorosłych w kontekście międzynarodowym i lokalnym. Wielokrotny juror konkursu „Małych form literackich” dla dzieci, instruktor teatralny dzieci i młodzieży, entuzjasta i praktyk w wyzwalaniu artystycznej wyobraźni u młodych ludzi – prowadzenie galerii artystycznych w ważnych ośrodkach kulturalnych, promowanie twórczości młodych w autorskiej akcji „Forum twórczych grup szkolnych” i inne działania mające na celu wyzwalanie twórczego potencjału Małego Człowieka.

Hanna Jastrzębska – Gzella

Edukator i pedagog dramy, nauczyciel muzyki i muzykoterapeuta, instruktor teatralny, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi. Współpracuje z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli. Współautorka książki Drama w przekraczaniu granic niepełnosprawności, autorka dramowych scenariuszy o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, profilaktycznym i terapeutycznym. Absolwentka rocznego kursu dla Pedagogów Teatralnych. Koordynator i autor projektów dotyczących dramy i teatru. Założycielka Łódzkiej Akademii Dramy. Prowadzi grupy teatralne.

Blanka Rudnicka

Pedagog, animator, pomysłodawca wielu przedsięwzięć lokalnych i międzynarodowych. Propagator dramy i teatru edukacyjnego oraz nauki myślenia w działaniu. Wspiera grupy dzieci i młodzieży w podejmowaniu samodzielnych inicjatyw oraz kształtowaniu własnego rozwoju. Entuzjasta działań estradowych i procesu twórczego.

Aleksandra Woszczyńska

Mogę o sobie, nie bez dumy, bezsensownej z punktu widzenia naszej współczesności, powiedzieć, że jestem z nauką i sztuką związana od urodzenia. Jako osoba wychowana wśród książek, muzyki i tańca, a co za tym idzie, w nich od dzieciństwa rozkochana, jako absolwentka paru uczelni, wreszcie – z wyboru – jako dziennikarka, (mimo, że często mam do tego zawodu odrazę)… żyję w tym świecie i pasjonuję się nim.

Aleksandra Łuczak

Absolwentka Wydziału Zarządzania UŁ z uprawnieniami wychowawcy kolonijnego. Od lat związana z organizacjami pozarządowymi i zaangażowana w wolontariat na rzecz dzieci. Gra na gitarze i śpiewa amatorsko. Miłośniczka bajek Disneya.