Misja

In blanco inaczej na białym, niewypełniony to określenie, które odwołuje się do stworzonej przez fundatorów przestrzeni działań, którą chcemy wypełnić inicjowaniem i realizowaniem projektów łączących dziedziny edukacji i kultury.

Misją fundacji jest animowanie i wspieranie jednostek i małych społeczności w tworzeniu lokalnych i międzynarodowych przedsięwzięć, stanowiących początek nauki myślenia w działaniu.

Wierzymy, że najważniejszy w każdym działaniu jest początek.

Dlatego też odbiorcami naszych działań są dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, którzy mają potrzebę i odwagę zdobywania doświadczeń i rozwijania swoich kompetencji społecznych w akcji.

Założycielami fundacji są doświadczeni animatorzy, nauczyciele, instruktorzy teatralni i edukatorzy dramy, muzycy, pedagodzy, którzy służą wsparciem, wiedzą i doświadczeniem przy realizacji wszelakich pomysłów, przedsięwzięć i projektów.

W poszukiwaniu radości, ku światłości…