Wolna muzyka…

…czyli  rodzaj zbiorowego muzykowania – tzw. jam session.

Spotkania odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca.

Gramy to, co podpowiada nam serce,  tj. wszyscy obecni na sesji improwizują.

Zapraszamy wszystkich :)

Mile widziane instrumenty „nietypowe”.