Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Dołączyliśmy do grona organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, którzy w ramach projektu „CSR W PRAKTYCE – AKADEMIA AMBASADORÓW CSR” włączają się w upowszechnianie społecznej odpowiedzialności biznesu na terenie województwa łódzkiego.

W ramach wspólnych działań uczestniliśmy w:

  • Spotkaniach informacyjnych przybliżających historię, założenia, cele i narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu;
  • Warsztatach, podczas których przedstawiono praktyczne aspekty CSR, z naciskiem na nawiązanie współpracy między MŚP i NGO uczestniczących w projekcie;
  • Spotkaniach networkingowych, które pozwoliły nam rozbudować sieć kontaktów oraz zaprezentować działalność fundacji;
  • Braliśmy także udział w 2 wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach odpowiedzialnych społecznie., funkcjonujących w regonie łódzkim.

W efekcie otrzymaliśmy CERTYFIKAT AMBASADORA CSR, potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie realizowania polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Projekt realizowany był przez LOCUS Biuro Coworkingowe Spółdzielnia Socjalna oraz Stowarzyszenie ANTY-RAMA w ramach finansowania Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

http://csrwpraktyce.pl/