Seminarium Treed Life

Trzeci sektor, a praca z młodzieżą.

„Treed Life” to seminarium z udziałem ekspertów i młodych ludzi z różnych organizacji z Węgier, Rumunii, Turcji, Portugalii, Hiszpanii i Polski. Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Giosef z Włoch ma na celu przybliżenie specyfiki funkcjonowania trzeciego sektora.

Głównym celem spotkania jest wspieranie rozwoju jakości działań w organizacjach młodzieżowych.

Tematyka obejmuje m.in.  potrzeby, prawa i narzędzia ekonomiczne organizacji należących do trzeciego sektora.