Nietoperz w teatrze – warsztaty metodą etiudy

Spotkanie, prezentacja i wybór uczestników

Data:               25 – 26 Kwietnia 2015

Czas:                09:00 – 18:00

Miejsce:          PWSFTviT w Łodzi, ul. Targowa 61 / 63

Zapraszamy Was do udziału w dwudniowych warsztatach.

Program zajęć:

Dzień pierwszy

  • Spotkanie i prezentacja
  • Trening przygotowujący
  • Prezentacja sceniczna każdego uczestnika (dowolnie: monolog, piosenka, taniec)

Dzień drugi

  • Trening przygotowujący
  • Praca z tekstem „Nietoperz” Pirandello
  • Prezentacja etiud uczestników

Osoby prowadzące:

Barnaba Bonati, reżyser, obecnie doktorant PWSFTviT. Pomysłodawca projektu Pracownia na podstawie tekstu: „Nietoperz” Luigi Pirandello, którego efektem będzie realizacja spektaklu i filmu dokumentalnego.

Ilaria Salonna, uczennica Anatolija Wasiljewa w Polsce i we Włoszech. Prowadząca warsztaty.

Metody pracy:

Stosowana metoda pracy to Etiuda – ustrukturyzowane improwizacje, zbudowane na bazie szczegółowej analizy tekstu, z punktu widzenia sytuacji psychologicznych (okoliczności) oraz z punktu widzenia koncepcji (dialogi). Metoda pracy wywodzi się ze szkoły rosyjskiej według linii Stanisławski – Marija Knebel – Anatolij Wasiljew, którego Ilaria Salonna jest bezpośrednią uczennicą.

Praktyka Etiudy nie jest przeznaczona do realizacji działań określanych przez reżysera, lecz otwiera swobodę twórczą aktora, nieograniczoną niczym za wyjątkiem przyczyn działania scenicznego. Przyczyny te zostaną odnalezione i sprawdzone przez aktora w praktyce: aktor odkryje je w „tu i teraz” działania. Praca zaczyna się od naturalnych możliwości każdej osoby, i jej zadaniem jest uniknięcie odtwórczego grania, imitacji czy cliché. Każdy aktor ma za zadanie przetworzyć tekst pisany do nowego tekstu scenicznego. Dlatego od początku zabronione jest uczenie się tekstu na pamięć, a wymagane skupienie uwagi na strukturze tekstu. Etiuda jest analizą tekstu poprzez działanie, zwaną również analizą aktywną.

W trakcie warsztatów będziemy pracować z tekstem „Nietoperz” L. Pirandello, przy wykorzystaniu technik improwizacji i opowiadania, z uwzględnieniem zasad gramatyki teatralnej opartej na konflikcie, okolicznościach i perspektywie.

Języki, którym będziemy posługiwać się w trakcie warsztatów to j. polski, j. angielski, j. włoski.

Warunki uczestnictwa:

  1. Przesłanie informacji dotyczącej chęci uczestnictwa w warsztatach na adres e – mail: inblanco@inblan.co.
  2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej fundacji  oraz funpage: IN BLANCO/Facebook.com. Formularz zostanie także przesłany do każdej zainteresowanej uczestnictwem osoby w wiadomości potwierdzającej otrzymanie Państwa zgłoszenia.
  3. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z tekstem (Pirandello Luigi: Nietoperz. Fikcje i Fakty 1988) przed rozpoczęciem warsztatów. Osoby, które zarejestrują się na warsztaty w wyznaczonym czasie (do 20.04.2015) otrzymają kopię tekstu drogą elektroniczną.
  4. Uczestnicy są również proszeni o przygotowanie dowolnego fragmentu swojej działalności scenicznej/perfomatywnej (monolog, taniec, piosenka, wiersz etc.) oraz o przygotowanie własnego opowiadania (w formie ustnej) na podstawie historii Pirandello „Nietoperz”.

Dwudniowe warsztaty Etiudy są bezpłatne!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach zapraszamy do wysłania wiadomości potwierdzającej chęć uczestnictwa, na poniższy adres (przed 20 kwietnia 2015):  inblanco@inblan.co

B Barnaba Bonati – absolwent studiów magisterskich wydziału reżyserskiego, obecnie doktorant 3 roku Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. Ukończył kurs pedagogiczny. Posiada uprawnienia nauczycielskie. Barnaba ma pochodzenie włosko – polskie, jest również nauczycielem języka włoskiego. Interesuje się metodami pedagogicznymi z pogranicza filmu i teatru.
 I Ilaria Salonna – W 2003 roku ukończyła studia aktorskie w Accademia dei Filodrammatici di Milano. Od tego czasu pracuje zawodowo w wielu dziedzinach sztuki aktorskiej (w teatrze, w radiu, w filmie niezależnym), spotykając różnorodnych twórców i doskonaląc swoje rzemiosło w ramach wspólnych przedstawień, projektów, warsztatów i szkoleń, głównie teatralnych. W 2009 roku uzyskała stopień magistra filozofii na Uniwersytecie w Mediolanie. Od 2010 roku pozostaje uczennicą Anatolija Wasiljewa, odbywszy trzyletnią praktykę, jako uczestniczka programu Isola della Pedagogia w Wenecji, oraz część zespołu pracującego z Wasiliewem w ramach dwuletniego projektu Masters in Residence w Instytucie im. J. Grotowskiego we Wrocławiu. W 2013 roku, pod kierunkiem Anatolia Wasiliewa, została specjalistą pedagogii teatru. Zajmuje się poezją i dramaturgią.

kwestionariusz