ŁÓSKA – Łódzkie Spotkania Kabaretowe

ŁÓSKA to festiwal estradowy. W założeniu jest ziarnem wątpliwości i punktem wyjścia dla młodych ludzi, którzy mają chęć tworzenia nowych wartości. Jest okazją do spotkania i rozwoju własnego w gronie aktywistów. Festiwal jest zdarzeniem cyklicznym, które odbyło się już po raz szósty (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014).

Łódzkie Spotkania Kabaretowe mają charakter konkursu dla młodych, kreatywnych ludzi, który w założeniu ma dawać możliwość odkrywania własnego potencjału estradowego oraz otworzenia drzwi do rozwoju w tej dziedzinie. Jest również szansą spotkania i obcowania z legendami polskich scen estradowych, podpatrywania mistrzów.

Szósta edycja festiwalu odbyła się w dniach 27-30 listopada 2014 roku.

W tym roku w festiwalu wzięło udział 10 grup kabaretowych z całej Polski.

Bilansem pełnokrwistych relacji estradowych młodych zdolnych, chętnych, kreatywnych ludzi, którzy mieli odwagę mierzyć się z własnym vis comica przed łóskową publicznością są oczywiście nagrody:

I miejsce – Kabaret HYRKI

II miejsce – Kabaret Z NAZWY, Olsztyn

III miejsce – Kabaret TRZECIA STRONA MEDALU, Kraków

STAND UP – Rafał Pacześ, Łódź

Kolejna edycja już niebawem.

Tymczasem odsyłamy na www.spotkaniakabaretowe.pl.

 jakby

jakby3

jakby3

jakby4

jakby5

jakby6

jakby7

jakby8