Laboratorium Pracy Twórczej

Zapraszamy Cię do udziału w pracy artystycznej, która oferuje Ci szansę na rozwój siebie i sposobu postrzegania sztuki poza rutyną zawodową pracy teatralnej.

Data:           Lipiec – Sierpień 2015

Czas:           10 dni
Miejsce:     Bieszczady
Metody:

Techniką pracy jest metodologia Etiudy, która jest oparta na twórczej wolności artysty połączonej z rygorystyczną wiedzą zasad gramatyki teatralnej. Szkolenie to jest idealne nawet dla najbardziej doświadczonego aktora, ponieważ wyklucza „cliche”, rutynę, naśladowanie prawdy. Metoda opiera się o wybór tekstu, który musi być wcześniej określony. Bazą poprzednich prac warsztatowych były teksty Czechowa i Pirandello.

Osoby prowadzące:

 Barnaba Bonati, reżyser, obecnie doktorant PWSFTviT. Pomysłodawca projektu Pracownia na podstawie tekstu: „Sześć Postaci Scenicznych w Poszukiwaniu Autora” Luigi Pirandello.

Ilaria Salonna, uczennica Anatolija Wasiljewa w Polsce i we Włoszech. Prowadząca warsztaty.

Grupa docelowa:

Celem laboratorium jest zebrać grupę artystów w celu podjęcia współpracy nad wspólnym projektem artystycznym Pracownia na podstawie tekstu: „Sześć postaci Scenicznych w poszukiwaniu autora” Luigi Pirandello.

Warsztaty są otwarte dla 10 aktywnych uczestników oraz 5 obserwatorów, którzy będą obecni przy realizacji wspólnej pracy.

Koszty:

Opłaty obejmują koszty uczestnictwa, zakwaterowania i wyżywienia.

  • Uczestnicy: 1000 PLN
  • Obserwatorzy: 800 PLN

Warunki uczestnictwa:

Wymagania dla uczestników:

  • Doświadczenie – co najmniej 3 lata edukacji teatralnej lub pracy zawodowej – aktorzy oraz studenci reżyserii)
  • Umiejętność koncentracji w dłuższej perspektywie
  • Samodyscyplina

Wymagania dla obserwatorów:

  • Poważne zainteresowanie teatrem jako pedagog, teatrolog, dramaturg, reżyser.
  • Aktorzy mogą również być obserwatorami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:

inblanco@inblan.co