Formacja Rozkwitu Umysłów

Warsztaty to propozycja dla osób, które pragną rozwijać twórcze umiejętności, oraz kompetencje komunikacyjne. Stwarzając warunki spotkania (czas, miejsce, forma) chcemy rozbudzać postawę twórczą, ciekawości świata – poszukującą, poznającą, różne aspekty życia w kontekście „twórczości przez małe t” oraz postawę, która charakteryzuje się poszukiwaniem nowych rodzajów aktywności w kulturze.

Cele projektu:

  • propagowanie nowych form aktywności twórczej;
  • rozwijanie samoświadomości młodych ludzi;
  • kształcenie umiejętności współdziałania w grupie;
  • dążenie do doskonalenia zdobytych umiejętności;
  • dostarczanie ciekawych wzorców aktywnego spędzania czasu wolnego;
  • kształtowanie poczucia własnej tożsamości;
  • zachęcanie do udziału w kulturze;
  • rozwijanie świadomości własnej indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych;